• Strona internetowa pod adresem kamilacmnich.com jest własnością prywatną Kamili C. Mnich.
Zamiarem autorki jest budowanie społeczności, w której czytelnicy jej bloga oraz ona sama będą czuli się dobrze. Osobom naruszającym zasady kultury osobistej lub standardy społeczne, zachowującym się w sposób agresywny bądź mogący być odbierany jako agresywny, będzie uniemożliwione korzystanie ze strony. Zachowania mające charakter nękania będą zgłaszane organom ścigania jako stalking.

• Komentarze, które naruszają zasady kultury osobistej, mają charakter reklamowy, wywołują negatywne emocje, będą usuwane bez dodatkowych wyjaśnień.

• Wszystkie teksty zamieszczone na blogu kamilacmnich.com są własnością intelektualną Kamili C. Mnich i chroni je ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Kopiowanie i rozpowszechnianie treści jako własnych, bez podania autora lub ze wskazaniem fałszywego autorstwa jest zabronione. Teksty zawarte na stronie mogą być udostępniane w mediach społecznościowych za pomocą wtyczek społecznościowych lub innych podających źródło. Usuwanie znaków autorskich (logo, imienia i nazwiska, znaku rozpoznawczego) oraz przekształcanie treści materiałów jest zabronione.

• Treści zawarte na blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorki i nie stanowią porady profesjonalnej ani rekomendacji specjalisty w żadnym rozumieniu.

• Korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz regulaminu, opuść stronę i spędź czas inaczej.